เกี่ยวกับ THAI-ONE

เราเป็นบริษัทเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ถือหุ้นสัญชาติไต้หวันและสัญชาติไทย ซึ่งเป็นเพื่อนกัน ทั้งหมดทำงานคลุกคลีและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นระยะเวลายาวนาน เราเริ่มต้นและตั้งใจที่เป็นบริษัทเล็กๆ ที่นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่แตกต่างแต่เต็มไปด้วยคุณค่าในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพนำเสนอสู่ตลาด และลูกค้าของเราในอนาคต


ในการพัฒนาโครงการ เราเน้นให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุคุณภาพ และแนวความคิดของการออกแบบที่จะเป็นรูปแบบการพัฒนาโครงการในแนวทางที่ยั่งยืนคงความสวยงาม และมีความคงทนในการอยู่อาศัยจริง เรามีความตั้งใจอันดีที่จะนำเสนอโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ที่ได้นำเอาประสบการณ์ แนวความคิด และความรู้ที่แตกต่างกัน เข้ามาระดมรวบรวมความคิด ไอเดีย เพื่อทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้นำคุณค่าใส่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในกรอบและข้อจำกัด ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ


Collaboration   – ความร่วมมือซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ความสามารถ และมุมมองความคิดที่แตกต่าง เมื่อนำมาผนวกรวมกันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
Creation   – เราศึกษาถึงความเป็นไปได้ และ สินค้าที่ตลาดได้นำเสนอ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และตอบโจทย์คำถามที่มีเข้ามาใหม่เสมอ
Sustainability   – เราต้องการจะสร้างโครงการที่อยู่อาศัย ที่จะมีความสวยงามคงทนในระยะยาว และเป็นการลงทุนที่คุ้มค้าต่อลูกค้าของเรา
Design   – เรามั่นใจในเรื่องคุณภาพของการดีไซน์ที่จะทำแสดงถึงความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการแต่ละโครงการของเรา
Quality   – เรามีความมั่นใจในคุณภาพของวัสดุที่เราเลือกใส่เข้าไปในโครงการของเรา รวมถึงคุณภาพของทีมงานที่เรามีอยู่